disclaimer

Heijnen Motors V.O.F. (KVK: 12010023), niniejszym zapewnia dostęp do strony www.heijnencarparts.nl i zaprasza do zakupu oferowanych tutaj usług. Heijnen Motors V.O.F. zastrzega sobie prawo do zmiany treści lub usunięcia części w dowolnym momencie bez konieczności powiadamiania użytkownika.

Ograniczona odpowiedzialność
Heijnen Motors V.O.F. dokłada wszelkich starań, aby jak najczęściej aktualizować i/lub uzupełniać zawartość www.heijnencarparts.nl. Pomimo tej staranności i uwagi możliwe jest, że treść jest niekompletna i/lub błędna. Materiały oferowane na stronie www.heijnencarparts.nl są oferowane bez jakiejkolwiek formy gwarancji lub roszczenia co do poprawności. Materiały te mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia ze strony Heijnen Motors V.O.F. W szczególności wszystkie ceny na stronie www.heijnencarparts.nl mogą zawierać błędy literowe i programistyczne. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki takich błędów. Żadna umowa nie powstaje na podstawie takich błędów. W przypadku hiperłączy do stron internetowych lub usług stron trzecich znajdujących się na stronie www.heijnencarparts.nl, Heijnen Motors V.O.F. nigdy nie akceptuj odpowiedzialności.

Rodzina królewska Wszelkie prawa własności intelektualnej odnoszące się do tych materiałów należą do Heijnen Motors V.O.F. Kopiowanie, dystrybucja i jakiekolwiek inne wykorzystanie tych materiałów jest zabronione bez pisemnej zgody Heijnen Motors V.O.F., z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa (np. prawo do wyceny). , chyba że określono inaczej dla określonych materiałów.  

© 2024 • HEIJNEN MOTORS